Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X007v_042_1 C KE_K_X009r_042_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 7v, nr. 42 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Alijt Claes Willems z. wijf van Uytgeest.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 9r, nr. 42 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 99.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem gravea van Heynnegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen luden ende orkonden dat Clays Willaemsd sone van Uytgheest heeft ghemact mit onser hant Alide sinen wive, houtster van deser letter, half sijn leen goed dat hi van ons hout te rechten lene, alse die minder helft van den goede dat leyt in Casterkemerbroec ende half die sate in Cronmeniee; dit goef voirs. heeft hi ghemact te lijftochte ende Aleydg voirseyd heveh dit goed voirs. ontfanghen van ons, die minder helfte te rechten lijftochte, als si sculdich was te doene.

Ghegheven toit Aelberchtsi berghe des woensdaghes na sente Lucas daghe int jaer ons Heren M CCCo een ende twintich.

a
..grave C.
b
Heynn. BC.
c
Holl. B; van Holland ontbr. C.
d
Will. BC.
e
Crommene C.
f
goed C.
g
Alijt C.
h
hevet C.
i
Alebrechts C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Willemsz. van Uitgeest en zijn echtgenote Aleid