Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X007v_044_1 KE_G_X008r_044_2 C KE_K_X009r_044_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 7v-8r, nr. 44 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Vrouwe Beatrijsa Willems dochter van Haerlemb, vrouwe van Heemskerkec, ende hoere kinderen.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 9r, nr. 44 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 105.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem graved van Heynnegouwene etc. maken cond etc.f dat van allen eyske ende saken van liengode jof eyghen die ver Beatriceg Willaemsh dochter van Hairlemi, vrouwe van Haemskerkej, ende hoir kinder die si bi heren Janne Mulairde hevet, eyskende waren jof mochten joncfrou Goeden Jans dochter van Berghen, roerende van den goede van Willaemk van Hairleml dat Jan van Berghen besat, daer God die ziele of hebben moet, die an ons van beyden partien al ende gheheelijc ghebleven sien, waer op wi wel versien mit onsen Rade hebben gheseyd onse segghen daer of in deser manieren: dat joncfrou Goede voirs. vri ende quite wesen sal van alrehande ane talinghen, eysche ende moyenesse die ver Byatrijsm ende hoir kinder voirscreven hoir eyschen moghen van den goede voirscreven, erstn van leengode jof anders. Ende daer bi sal joncfrou Goede voirs. bi Jan Persijno sheren Jan Persijnsp sone ende Florisq van Adrichem bewisen r veren Beatrises ende haren kinderen voirseyd t hondert pond Hollandsu op dat eyghen erve legghende tote Hoghedorp, dat Willaemsv van Hairlemw was, in dere manieren: so wanneer joncfrou Goede voirseyd te manne ghecomen es, dat si binnen dien selven jare dit voirseyde erve lossen mach vri ende quite mit hondert pond Hollandsx; ende waer dat sake dat sise niet en lossede alse voirs. es binnen den voirs. jare, so soude dit goed ende erve also groet alst hem bewijst ware over die hondert pond bi Janne ende Florise voirscreven eweliken bliven veren Beatrisey ende haren kinderen voirs., ghelike anders haren eyghen goede.

Om dat wi willen dat dit vast ende ghestade blive, so hebben wi desen brief doen beseghelen mit onsen seghele. Ghegheven in die Haghe des donresdaghes na Meyedach int jaer ons Heren M CCC twee ende twintich.

a
Beatr. B.
b
H’lem B.
c
Heemsk’ke B.
d
..grave C.
e
Heynn. BC.
f
allen luden i.p.v. etc. C.
g
verBeatrice C.
h
Will. BC.
i
Harlem C.
j
Eemskerke C.
k
Will. BC.
l
Harlem C.
m
verBeatrijs C.
n
eerst C; mogelijk te lezen als eist
o
P’sijn C.
p
P’sijns C.
q
Florijs C.
r
hier op dat eyghen erve legghende tote Hoghedorp bewisen, op het laatste woord na doorgestreept B; hier ligghende tote Hoghedorp bewisen C.
s
Beatrisen C.
t
hier ende horen kinderen doorgestreept B.
u
Holl. B.
v
Will’s B.
w
Harlem C.
x
Holl. BC.
y
Beatrisen C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouwe Beatrijs Willemsdr. van Haarlem, vrouwe van Heemskerk, en jonkvrouw Goede Jansdr. van Bergen