Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X008r_047_1 C KE_K_X009v_047_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 8r, nr. 48 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Die biscop van Zuden ende Jan van Zaenden.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 9v, nr. 47 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Jacob, bi der ghenaden Gods biscop van Sudena, ende Willaemb gravec van Heynnegouwend etc. maken cond allen luden. Want Hasekijn Jans dochter van Saendene mit Willaemf veren Bairten sone, die si ghecoren hadde tote haren voghet, voer ons Willaemg graveh voirs. quam ende ons op droch mit Willaemsi hant haren voghet voirseyd al hair goed, roerende ende onroerende, toet enen vrien eyghen tote des biscop behoef voirs., ende wijt den biscop van Suden rechtevoirt ghaven in rechter aelmossen toete sijns godshuis behoef van Hairlem, in manieren dat si ende die ghene die si tote diertijd doe noemde hore lijftocht hebben souden an die rentej van den goede, alse die brieve spreken die daer op ghemact sien; ende want broeder k Arnoud, commenduer van sente Jans huse te Hairlem voirs., vercoft hevet Janne van Zaenden al dat l lant dat Hasekijn voirs. legghende hadde int ambocht van Oestzaenden ende twee made lands in Westzaenden in vrien eyghen, ende daer of broeder Arnoud sijn ghelt te vollen of m ontfanghen hevet, so gheloven wi beyde, biscop ende grave voirs., dat wi Janne van Saenden voirnoemd dit voers. land waren sullen als men een vri eyghen erve sculdich es te waerne.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des donresdaghes na sente Laurens dach int jaer ons Heren M CCCo twee ende twintich.

a
Zuden C.
b
Will. B.
c
..grave C.
d
Heynn. BC.
e
Zaenden C.
f
Will. BC.
g
Will. B.
h
..grave C.
i
Will. BC.
j
renten C.
k
hier Jan, doorgestreept B.
l
hier goed B., doorgestreept
m
hier betailt, doorgestreept B.
Oorkonder: Jacob bisschop van Zuden en graaf Willem III
Destinataris: Jan van Zaanden