Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X008r_048_1 C KE_K_X009v_048_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 8r, nr. 49 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Gerijt Bertout.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 9v, nr. 48 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 109. – Van der Laan, OB Amsterdam, p. 32, nr. 15.

Vgl. de volgende oorkonde nr. KE 49 in het register.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema graveb van Heynnegouwenc etc. maken cond etc.d dat wi ghelovet hebben Gherijd Bairtoude vier pond groter koninx Tornoisf jof payement also goed te betailen te Pinxter naist comendeg, alse voir Voppekijn van Aemstelredamh, die se ons weder gheloft hevet bi scepenen lettren van onser poirte van Delf weder te gheven voer die tijd jof ons daer of te quiten.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na onser Vrouwen dach te halve oechste int jaer ons Heren M CCC twe ende twintich.

a
Will. C.
b
.. grave C.
c
Heynn. B; van Heynnegouwen ontbr. C.
d
allen luden i.p.v. etc. C.
e
Bartoud C.
f
Torn. B; Tor. C.
g
15 mei 1323.
h
Aemstelredamme C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Bartoud