Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X009v_057_1 C KE_K_X011r_057_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 9v, nr. 58 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Vanden cruyslande in Kenemaerlanta ende Vrieslant.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 11r, nr. 56 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 116. – Berkelbach van der Sprenkel, Regesten, p. 231, nr. 574.

Over het begrip kruisland - land waarvan de opbrengsten gereserveerd waren voor een toekomstige kruistocht - zie Florence W.J. Koorn en J.A. Mol, 'Netwerken voor het Heilige Land. Jacob van Zuden en de expansie van de johannieters in het bisdom Utrecht', in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 12, Hilversum, 2009, p. 147-174, aldaar p. 155.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb c etc. ombieden u heren Daniel van der Mereweded, onsen bailiu van Kennemairlande ende van Vriesland, dat ghi een ghemene bot doit over al in juwer bailiuscip dat niemant gheen cruisland en cope noch en vercope, noch dat niemand gheen cruisland ghene questere en gheve noch anders niemand, en si bi des biscops orlove van Utrechtf ende onsen orlove. Des es lait niet.

Ghegheven tote Dordrechtg des sonnedaghes na sente Pieters ende Pouwels daghe apostelen int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

a
Kenem'lant B.
b
Will. B.
c
hier ..grave C.
d
M'ewede BC.
e
Kennem'land B; Kenem'land C.
f
Utr. BC.
g
Dordr. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Daniel van der Merwede, baljuw van Kennemerland en West-Friesland