Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_G_X009v_058_1 C KE_K_X011r_058_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 9v, nr. 59 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Gherijt Hageman.

Een streep door het begin van de tekst.

C: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 11r, nr. 57 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).

Een kruis in de marge.

Vgl. de oorkonde nr. KE 55 in hetzelfde register.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema b etc. maken cond etc.c Want die van Engheland Gheridd Hagheman, die onder ons wonet in Wieringherland, groeten scade ghedaen hebben, so hebben wi hem orlof ghegheven ende gheven mit desen brieve te panden op die van Enghelande so wair dat hi hoir goed ghecrighen can, in dier manieren dat hi alsulc goed als hi panden sal onghemindert ende alse heel als hijt pandet brenghen sal onder onsen bailiu ende rentemeester van Kennemairlandf ende van Vriesland, niet dair of te doene ter tijd toe dat Gherid voldaen si van siere coste ende scade die hire omme ghedaen hevet, ten waer datter sulke reden in vielen dat wi tgoed selve delivrertg wilden hebben. Dit sal gheduren tonsen wedersegghen.

Ghegheven toit Egmonde des sonnendaghes na sente Jans dach uytghaende oiste int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

a
Will. BC.
b
hier ..grave C.
c
allen luden i.p.v. etc. C.
d
Gher. BC.
e
Enghel. B.
f
Kennem'land B; Kenem'land C.
g
delivereert C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Hageman van Wieringen