Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_K_X011v_063_1 C KE_G_X010r_063_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 11v, nr. 62 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).

In de marge, naast de aantekening onder de oorkondetekst: Nota.

C: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 10r, nr. 64 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Mathijs Reyners z.

In de marge, geradeerd: R(egistrata). – In de marge, naast de aantekening onder de oorkondetekst: Nota.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 125.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema ..grave b etc. maken cond allen luden dat wi Mathise Renghers sone, onsen knape, oirlof ghegheven hebben te vercoepen ten vryen eyghen dat land dat men hiet Huyswairtc, ende gheleghen es int ambocht van Vroenen, ende hi van ons te houden plach in liene; ende soe wie dat coept dien gheven wi den eyghendom dair of mit desen brieve, ende gheloven hem dien te waren als men een eyghen sculdich es d waren.

In orconde etc. Ghegheven tDordrechte op sinte Pontiaens avondef int jair g XXIIIo.

¶ Ende hier bi sal Mathijs belegghen IIIC lb. Hollandsh binnen den naisten jare an eyghen erve in Zeellandi, ende dat sal hi ons op draghen ende weder van ons ontfaen in rechten liene.

a
Will. C.
b
hier van Heynnegouwen (Heynn.) C.
c
Huyswaert C.
d
hier te C.
e
tDordr. BC.
f
verbeterd uit dach B.
g
hier van C.
h
Holl. BC.
i
Zeell. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Mathijs Rengersz., knaap