Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B KE_K_X012r_067_1 C KE_G_X010v_067_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 12r, nr. 65 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).

Aan het eind van de tekst in de marge, zo te zien door de teksthand maar met andere, donkerder inkt als waarmee de tekst is geschreven: Concordatus.

C: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 10v, nr. 67 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar B).
Opschrift:

Gijsbrecht Willem vrouBairten zoons zone.

In de marge, geradeerd: R(egistrata). – In de marge een kruis. – Aan het eind van de tekst in de marge, zo te zien door de teksthand met dezelfde zwartbruine inkt als waarmee de tekst is geschreven: Concordatus est.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 125.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema ..grave b etc. maken cond allen luden dat Ghisebrechtc Willaemsd sone veren Bairtene soens van ons ontfaen hevet alsulc goed alse Willaemf voirs., sijn vader, van ons te liene helt ende hier na ghescreven staet. Int eerste een half land te Scoteng op die gheeste, dat groet es jeghens twaelf morghen, ligghende tuschen Gherijdh veren Bairteni soens kinder land op die ene side ende Ghisebrechtsj lande voirs. op die ander zide. Voert vier morghen lands achter Rolland in den vene. Item vijf pond Hollandsk tsyaers ute den scote van Hairleml, die Willaemm veren Bairtenn sone te houden plach van Willaemo van Egmondep. Voert al tland dat wi hadden in sHerenq coech, te houden sonder dijc alse wijt helden, ende die vischerie ende die voghelie van dien selven lande, ende dat malen te Winkele ende ghenot van dien dike aldair, also alse wijt Willaemr omme sijns dienst willen ghegheven hadden; ende alsulc land alse die bure van Niedorpe Willaems omme onser bede willen ghegheven hadden. Dit goed voirscr. sullen van ons ende van onsen nacomelinghen Ghisebrechtt ende sine nacomelinghe houden in rechte liene.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes na Dortienden dach int jair ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

a
Will. C.
b
hier van Heynnegouwen (Heynn.) C.
c
Ghisebr. B.
d
Will. BC.
e
B’ten C.
f
Will. BC.
g
Scoeten C.
h
Gher. BC.
i
Barten C.
j
Ghisebr. B.
k
Holl. BC.
l
Harlem C.
m
Will. BC.
n
Barten C.
o
Will. B.
p
Egghemonde C.
q
sH’en BC.
r
Will. BC.
s
Will. BC.
t
Ghisebr. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht zoon van Willem vrouw Baartenz.