Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X013r_070_1 B KE_G_X014r_070_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 13r, nr. 68 (primaire registratie).

Deze en de voorafgaande oorkonde zijn in het register geschreven over een geradeerde tekst.

B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 14r, nr. 70 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Idem.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 127.

Zie ook de voorgaande oorkonde nr. KE 69 in het register.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi ..Willaema grave etc. maken kond etc. Want Jan Persijnb die jonghe, onze trouwe knape, becommerd es, zoe ombieden wi Jan den Keyser, onsen rentemeester van Kenemaerlandc ende van Vriesland, dat ghi Janne voirs. ghevet nu ter wile ute onser bede van Waterland tachtich pond Hollandsd, zinen commer te helpe; ende van alsoe vele zullen wi ju quiten in juwe eerster rekeninghe met desen brieve.

Ghegheven in Middelburche des woensdaghes na palmen sonnendach int jaer ons Heren Mo CCCo drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
Will. AB (in B geen digniteitspunten).
b
P’sijn A; P’siin B.
c
Kenem’land A.
d
Holl. AB.
e
Middelb. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Persijn de jonge, knaap