Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X013r_073_1 B KE_G_X014r_073_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 13r, nr. 71 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 14r, nr. 73 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Aechte Kerstant Allairtsz. wijf.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 132.

Wi Willema grave etc. maken cont allen luden dat wi Aechte, Kerstans Alaerdsb soens wijf van Harlemc, die onse balling es, weder ghegheven hebben ende gheven haer huys binnen der poirte van Haerlem; ende ombieden u Ghisebrecht, onzen scoute van Haerlem, dat ghi haer des huys vryelike ghebruken doet van alsulker eysche alze wier vor dese tijd up te segghen mochten hebben.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghe d des dinxendaghes nae sente Matheus dach in anno XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per commune consilium.

a
Will. B.
b
Allaerds B.
c
Haerlem B.
d
hier up sente Lambrechts, onderstreept, blijkbaar om aan te geven dat het een vergissing betreft B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Aachte, echtgenote van Kerstant Allardsz. van Haarlem