Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X013v_076_1 B KE_G_X014v_076_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 13v, nr. 74 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 14v, nr. 76 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Dirc van Zaenden Willems zone.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 133.

Wi Willema grave etc. maken cont allen luden dat Dieric van Zaenden Willems sone ons betoghede met Willems brieve van Haerlem dat hi van Willem vorseyt te lene helt vijf pond ghelts uyt der herfsbede te Limmen, wilke vijf pond sjaers Dieric vorseyt an ons versocht ende van ons ontfaen hevet; ende wi hebbense hem verliet ende verlien met desen brieve in rechten lene van ons te houdene.

In orconde etc. Ghegheven tote Haerlem des vrijdaghes nae sente Baven dach int jaer ons Heren M CCC ende XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter et Janne van Pollanen.

a
Will. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk van Zaanden Willemsz.