Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X013v_078_1 B KE_G_X014v_078_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 13v, nr. 76 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 14v, nr. 78 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Heere Willem cappellaen tot Reynsburch.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 134.

Wi Willaema grave etc. ombieden u Jan den Keyser, onsen rentemeester van Kenemaerlandb ende van Vrieslandc, jof zoe wie in der toecomender tijt al daer onse rentemeester wesen zal, dat ghi heren Willemd, den pape van onser capelrien toite Reynsburche, van onsen weghen hevetf jaerlix een paer cleder alse langhe als hi levet, sonder ander ghebot van ons te hebben; ende jaerlix alse vorscreven es zo nemet van hem lettere van quitancie dat ghi heren Willemg vors. voldaen hebt, ende met dien lettere zullen wi u van alse vele quite scelden in juwen rekeninghen met heren Willem brieve vors.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des manendaghes vor sente Victors dach in anno XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Jan den Keyser.

a
Will. AB.
b
Kenem’l. AB.
c
Vriesl. A.
d
Will. B.
e
Renzeburch B.
f
ghevet B (de te prefereren lezing).
g
Will. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem, priester van de grafelijke kapel te Rijnsburg