Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X014v_083_1 B KE_G_X015r_083_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 14v, nr. 80 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 15r, nr. 84 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Katrinea Hanne Bollen dochter.

In de marge een letter a, ten teken dat deze oorkonde vóór de voorafgaande met b gemarkeerde tekst geplaatst dient te worden; zie de volgende oorkonde nr. KE 84.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaemb grave etc. maken kond etc. dat wi Katerinenc Hanne Bollen dochter orlof ghegheven hebben ende gheven in vryen eyghen te vercoepen dat huys ende erve dat zi van ons te liene helt, legghende binnen onser porte van Haerlem in onzer Vrouwen broeder strate tusken Heyne Buysend soens huse ane die ene zide ende Mensen des viscoepers huys op die ander zide; ende hier of zel Katerinee voirs. gheven Janne den Keyser, onsen rentemeester, toit onser behoef alsoe vele als hem denket dat weseliken es.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes na Grote vasten avond int jaer XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Jan den Keyser receptoremf.

a
Kat’ne B.
b
Will. AB.
c
Kat’inen A; Kat’nen B.
d
Busen B.
e
Kat’ne B.
f
r. A; ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Catharina Hanne Bollendr.