Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X014v_085_1 B KE_G_X015r_085_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 14v, nr. 82 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 15r, nr. 85 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Here Danel vander Merwede.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann. p. 137, ad 1324/5 februari 21.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave etc. maken kond etc. dat wi heren Daniel van der Merwedeb, onsen bailiu van Kenemaerlandc ende van Vriezelandd, ghegheven hebben te visken toit ons huys behoef van der Nuwerburche Vroenremeref, alse langhe als hi aldaer onse bailiu es.

In orkonde etc. Ghegheven tote Dordrechtg des donresdaghes na Grote vasten avond int jaer XXIIIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Danielemh et Mathijs Rengersi f. et alios.

a
Will. AB.
b
M’wede A; Me’wede B.
c
Kenem’l. A; Kenem’land B.
d
V’ezel. A; Vriesland B.
e
Nuw’burch B.
f
Vroenrem’e A.
g
Dordr. AB.
h
Daniele A.
i
Reng’s B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Daniel van der Merwede, baljuw van Kennemerland en West-Friesland