Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X015v_088_1 B KE_G_X015v_088_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 15v, nr. 85 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 15v, nr. 88 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Wouter Aelbrechtsa z.

Wi Willem grave etc. maken cont allen luden dat wi orlof ghegheven hebben ende gheven Wouter Alebrechtsb soens f. zeven gherse die gheleghen sijn te Winnenc up die mene weyde te vercopen tote enen vryen eyghen; ende zoe wie dese zeven gharse lands vors. cofte, dien gheve wiet tenen vryen eyghendome met desen brieve beseghelt met onsen seghele.

Ghegheven tote Haerlemd des sonnendaghes na sente Baven dach anno XXVo.

 

e Ende dese brief es gheleyt onder Jan den Keyser te houde te der tijt toe datterf Wouter verleyt hevet an alse goeden goide, ende dat tonfane weder van minen here den grave.

[Dienstaantekening:]

Per Jan den Keyserg receptoremh.

a
Aelbr. B.
b
Aelbrechts B.
c
Winnē A.
d
verbeterd uit die Haghe A.
e
het volgende direct achter de oorkondetekst geschreven, maar vervolgens daarvan gescheiden door middel van een streep B.
f
dat ter, de laatste letter onduidelijk A; datter B; te lezen als dattet?
g
Keys' A.
h
r. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wouter Albrechtszoonsz.