Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X015v_089_1 B KE_G_X016r_089_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 15v, nr. 86 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 16r, nr. 89 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Gerijt die Vischer

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 144.

Wi ..Willaema grave etc. ombieden u heren Daniel van der Merwedeb, onsen bailiu van Kenemaerlandc ende van Vrieslandd, dat ghi ofslaet Gherijte den Viskerf achtien pond Hollandsg alse van den zegghen van den zoendinghe van Wouter Hughen zoens doet; ende van alsoe vele zullen wi u quiten. h

Ghegheven in die Haghei op sinte Lucas dach int jaer XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per Willaemj camerlinc.

a
Will. AB (in de laatste zonder digniteitspunten).
b
M’wede A.
c
Kenem’l. A; Kenem’land B.
d
V’esland A.
e
Gher. A; Ghe’t B.
f
Visk. A.
g
Holl. AB.
h
hier een onduidelijke letter, mogelijk t of c, tussen twee punten A.
i
Hag. A.
j
Will. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard de Visser