Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X015v_090_1 B KE_G_X016r_090_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 15v, nr. 87 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 16r, nr. 90 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Heynrica van Brederode.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p.149.

Wi Willemb grave etc. maken cont allen luden dat Heynricc van Brederode ende jonfrou Ysabeeld sijn wijf, onse nifte, ons ghetoghet hebben dat men hem vele scouts maent die die here van Brederode, sijn vader, daer God die ziele of hebben moet, ende sine ouders ghemaket souden hebben, ende si noch ter wilen niet vermoghen te ghelden. Ende want si ons ghelovet hebben van diere scout elken man bi onsen goed denken te voldone dat si van rechte scoudich sijn alse vroe als siet vermoghen nae haren stane, soe ombieden ue allen onsen baliuwen, ambochts heren, rechtere, scoute ende scepen van onsen lande, binnen steden jof daer buten, dat si om alzulke scout Henricf vors. nochg joncfrou Ysabeele sijn wijf noch hare goet niet eneh besetten noch en becommeren; mar hevet yemant daer of yet te eyschen, die come vor ons, wi zullenre hem gherne of besceet of doen hebben, ende daer of doen voldoen alse verre alst Henrici ende onse nichte vors. na haren stane vermoghen ende siet van rechte scoudich sijn. Dit sal ghedueren tonsen wederzegghen, sonder arghenlist.

Ghegheven tote Egmonde des woensdaghes nae belokene Paeschen int jaer ons Heren M CCC XXVIo.

[Dienstaantekening:]

Per episcopum Zudensemj et dominum Symonem de Benthemk.

a
Heynr. B.
b
Will. B.
c
Heynr. A.
d
Y sabeel A.
e
wi B., wel de correcte lezing
f
Henr. A; Heynric B.
g
verbeterd uit jof A.
h
en B., de te prefereren lezing
i
Henr. A; Heynric B.
j
Zuden AB.
k
Benthē A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik van Brederode en zijn echtgenote jonkvrouw Isabella