Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X015v_092_1 B KE_G_X016r_092_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 15v, nr. 89 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 16r, nr. 92 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Heere Willem die bastairt van Hollant.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p.172.

Verderop in het register staat deze oorkonde nogmaals, onder nr. KE 120; in A zijn beide afschriften van dezelfde hand. In de onderstaande tekst zijn de variante lezingen uit dit nr. KE 120 geannoteerd met de siglen A' (voor AGH 256) en B' (AGH 255).

Vgl. nr. KE 157.

Wia Willaemb grave van c, van Holland, van Zeeland ende here van Vrieslandd maken cond allen luden dat wi die woninghe die Pieters was van Rolland, ende al dat land dair die woninghe op staet, van dien utersten groten weghe streckende ten dunen wairt, die ons ane storven es van Arnoute den Wilden, ghegheven hebben f med desen brieve heren Willaemg den bastard, ridder, onsen neve, sgraven Florensh zone onsen nevei, toit sinen live over dairtien pond Hollandsj sjaers, in minderinghen van den viertich pond Hollanschenk die wi hem jaerlix sculdich sienl.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des vriendaghes nae sinte Mairtijnsm dach in den wintere int jaer XXVIIIon.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.

a
de grote en versierde initiaal over een half uitgeveegde kapitaal W A.
b
Will. BA'B'.
c
hier zal het woord Henegouwen zijn weggelaten A.
d
etc. i.p.v. van van Holland ... Vriesland BA'B'.
e
Arnoud BB'.
f
hier ende gheven A'B'.
g
Will. BA'B'.
h
Flor. A'B'.
i
onsen neve ontbr. A'B'.
j
Holl. ABA'B'.
k
Holl. BA'B'.
l
volgorde: sculdich sien jaerlix A'B'.
m
Martijns BA'; M'tijns B'.
n
het jaartal lijkt later toegevoegd A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Willem de bastaard, zoon van graaf Floris V, ridder