Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X017r_102_1 B KE_G_X017r_102_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 17r, nr. 99 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 17r, nr. 102 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Henrica van Heemskerke.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 144.

Wi Willaemb grave etc. maken cont allen luden dat wi Henricc van Eemskercd onse trouwen knape ghegheven hebben alle die zuane die ons ane ghecomen sijn van Ghereyte Bertoutf van Akersloetg van ons te houden in rechten lene, met alsulken ganghe alse Ghereyth vors. van ons helt, in manieren datse na Henrixi doit vorscreven comen zullen up sinen outsten sone die hi hevet bi Bertelmeusj dochter uter Wike, ende die selze van ons houden in rechten lene.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe des saterdaghes nae sente Lucas dach int jaer XXV.

[Dienstaantekening:]

Per Jank vanl Pollanen.

a
Henr. B.
b
Will. AB.
c
Heynric B.
d
Eemsk’c A; Eemskerke B.
e
Gh’et B.
f
B’tout A; B’toud B.
g
Akerslote B.
h
Gh’et B.
i
Heynrix B.
j
B’telmeus AB.
k
Iohanē B.
l
de B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik van Heemskerk, knaap