Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X018r_112_1 B KE_G_X018r_112_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 18r, nr. 108 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 18r, nr. 112 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Heere Dirc Gerijts z. priester.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 155.

Wi Willaema grave etc. maken cond allen luden dat wi heren Dierichb Gherets zone van Nortichc, prochipape van Castrichem, hebben ghegheven ende gheven in te woenen tot sinen live thuys tote Castrichem metter hofstede dairt op staet, dat Symon van Harlemd maken dede ende Jans van Berghen was, alse verre alst ons toe behoird, sonder archlist.

In orconde etc. Ghegheven tot Harleme des dinxedaghes vor Kersavond int jaer ons Heren M CCC XXVI.

[Dienstaantekening:]

Per dominum etf Willelmumg camerlinc.

a
Will. B.
b
Dieric B.
c
Noirtich B.
d
Haerlem B.
e
Haerlem B.
f
ontbr. B.
g
Will. A; Will’m B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Dirk Gerardsz. van Noordwijk, parochiepriester van Castricum