Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X018v_115_1 B KE_G_X018r_115_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 18v, nr. 110 (primaire registratie).

In de bovenmarge, door een andere, contemporaine hand: Concord(atus).

B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 18r, nr. 115 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Tgruytgelt ende thoppegelt tot Haerlema.

In de marge, door een contemporaine hand: Hoppeghelt van Haerlem. – In de marge, door een 15e-eeuwse hand: Dit staet mede geregistreert int bouck van coninck Willem, f.o XXXIX.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 435.

Deze oorkonde staat tevens opgetekend in het register van Willem IV; zie nr. WI 432. Varianten uit dat latere afschrift zijn in onderstaande tekst geannoteerd onder het sigle C.

Vgl. voorts nrs. KE 72 en 189, alsmede nr. WI 434.

Wi Willaemb c etc.d maken cond allen luden. Want een twie was tusken onse lieve ende ghetrouwe knapen Jan Persijnf ende Jan Persijng, sinen oem, op die ene zide ende onser ghemeenre poirt van Haerlaemh op dander zide alse van gruytghelde ende van hoppen biere dat men brouwet in Hairlaemi onser poirt voirseyd, des si van beyden siden an ons bleven, waer omme wi welberaden onse segghen utetj alsok dat onse poirters van Hairlaeml hoppen bier brouwen moghen, zo wie die wille, ende die zellen hem zelven versien van hoppen, mair si zullen gheven Janne ende Janne voirseyd van elken voeder dat si met hoppen brouwen twalf penning Hollandsm, sonder Jans cost ende Jans voirs; ende hier mede so hebben wise onderlinghe vereffent.

In orkonde etc.n Ghegheven in die Hagheo des vridaghes na sinte Marien Magdalenen dach int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et commune consilium.

a
H’lem B.
b
Will. AB; Willem C.
c
hier grave B.
d
grave van Henegouwen (Heneg.), van Hollant (Holl't), van Zeelant (Zeel't) ende here van Vriesland i.p.v. etc. C.
e
twist B; twy C.
f
P’siin AB; P'sijn C.
g
P’siin AB; P'sijn C.
h
Haerlem B; H'lem C.
i
Haerlem BC.
j
uten BC.
k
alse C.
l
Haerlem BC.
m
Holl. ABC.
n
desen brieve bezeghelt met onsen zeghele i.p.v. etc. C.
o
Hage C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Persijn en Jan Persijn zijn oom, knapen, enerzijds en de poorters van Haarlem anderzijds