Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X018v_116_1 B KE_G_X018r_116_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 18v, nr. 111 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 18r, nr. 116 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Jan van Polanen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 165.

Deze oorkonde is herhaald op 1328 december 17; zie nr. KE 117.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi Janne van Polanen, onsen trouwen knape, vercoft hebben ende verlient onse huys tote Eemskerke metten lande, molen ende erve datter toe hoirt, also alst ons ane quam van Janne van Berghen, him ende sinen nacomelinghen van ons ende van onsen nacomelinghe te houden te liene in manieren datc binnen achterzusterkint niet versterven en sel. Voirt hebben wi Janne voirs. vercoft ende verlient onse ambocht van Eemskerke ende van Castrichem med sulken rechte ende vervalle alser toe behoren, also als si ons ane quamen van Janne van Berghen voirscreven, in liene tehoude in diere manieren dat also langhe als sine kindere leveden, wairt sone wairt dochter van wittachtigher boirt ghecomen, niet te versterven mar na sinen kindren ten rechten liene voirt tehouden. Wilc huys, land, molen, erve ende ambocht voirscreven wi Janne voirs. vercoft ende verlient hebben ende verlien te houden in liene in sulker manieren alse voirscreven es al omme hondert pond groter coninx Tornoisd, dair hi ons bi Jane van Leyden, onsen capellaen diere of rekenen zel, den eersten penning met den lesten of vergouden hevet. Ende dit huys, land, molen, erve ende amboch voirscreven gheloven wi voir ons ende voir onse nacomelinghe Janne voirscreven en sinen nacomelinghen te waren ende dair in te houden in allen manieren als voirscreven es. Ende dit voirseyde huys van Eemskerkef zal altoes wesen ons ende onser nacomelingher open huys, ende ledich so wanneer wijs begheren onse lude dair op ende of te doen als wi willen, ende ons dair mede te helpene om onse land te verwaerne zo wanner dats te doene es.

In oirkonde desen brieve etc. Ghegheven te Valenchijn op onser Vrouwen dach in septembre int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per g comitem personaliter, Mathiam, Willelmumh dominumi de Potesj, magistrum Iohannemk de Florencel et alios.

a
Will. B.
b
Heynn. A; Heyn. B.
c
dattet B.
d
Tor. AB.
e
Janne B.
f
Eemsk’ke A.
g
hier dominum B.
h
Will. A; Will’m B.
i
dictum B.
j
Pot’ AB.
k
Io AB.
l
Floren. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Polanen, knaap