Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X021v_126_1 B KE_G_X019v_126_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 21v, nr. 120 (primaire registratie).

In de marge onder de tekst de afdruk van de inkt van een ander blad; de letters zijn te fragmentarisch om de tekst te kunnen ontcijferen, maar het betreft in ieder geval niet de afdruk van het tegenoverliggende f. 22r.

B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 19v, nr. 126 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Jan van Riedwijck.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 169.

Vgl. de voorafgaande oorkonde nr. KE 125 in het register.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat Jan van Riedwijc Willaemsc sone van Velsend ons opghedraghen heeft tenen vrien eyghen anderhalve hoeve lands legghende int ambocht van Eemskerke binnen desen marken: Jans land voirs. up die westside ende Hughe Baken soens land ane die oestzide. Voird versocht hi van ons drie halve hoeve lands die aldus gheleghen sien: van der eerster halve hove soe legghen dese anderhalve hove lands voirscreven op die oistzide ende Aleite Symon Monikesf dochter land op de westside, van der ander halve hoeve zoe es gheleend Bartholmeusg Hofflandsh sone op die oistzide ende Aleyti van der Beecj op die westzide, ende van der derder halve hove is naist gheleent Aleytk van der Beke op die oistzide ende Voppe Hermansl sone ane die westzide. Wilc land voirscreven wi verliet hebben ende verlient Janne van Riedwijc voirnoemt van ons te liene te houden in manieren dat nae sire doit comen sal op sinen outsten sone ende van sone te sone, op sine outste dochter liet hi ghiene sone, ende van dochter te dochter, die hi wittelike heeft van Ghetrudenm sinen wive, Reimiern Doeden soens dochter. Wair oec dat sake dat Jan voirs. storve sonder wittachtich kind, soe soude dit land voirscreven comen op Jans outste wittighen broeder jof op sire ouste wittighe suster, warer gheen broder die ghecomen ware van Willaemo van Velsenp, ende alsoe voird niet te versterven op dat een witteliker boird van Willaemsq live van Velsenr ghecomen es. Voird soe bekennen wi Gheertruden, Jans wijf voirscreven, hoir lijftocht van den drien halven hoeven voirscreven.

Ins oirkonde desen brieve bezeghtt met onsen zeghele. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes voir Pinxter int jair ons Heren Mo CCCo achte ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Iohannemu de Pollanen.

a
Will. B.
b
Heynn. A; van Heynnegouwen ontbr. B.
c
Will’s AB.
d
Velzen B.
e
Aleid B.
f
lezing van de letters ni en es niet geheel zeker A; Monekiins B.
g
Bartholomeus B.
h
Hofflans B.
i
Aleid B.
j
Beke B.
k
Aleid B.
l
Harmans B.
m
Gheertruden B.
n
Reynier B.
o
Will. AB.
p
Velzen B.
q
Will’s A; Will. B.
r
Velzen B.
s
Int B.
t
aldus A; besegheld B.
u
Io. A; Io B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Rietwijk, zoon van Willem van Velsen