Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X022r_130_1 B KE_G_X020r_130_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 22r, nr. 124 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 20r, nr. 130 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Wouter van Rollant, Gerijt sijn broeder.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 169.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi omme Wouters bede van Roeland verliet hebben Wouter voirs. ende Gherideb sinen broeder met ghesamender hand zeven acker lands ligghende ane den lande dat Wouter cofte jeghens Janne van Roelande sinen vader, ende enen camp van ses maden ter Groenre bregghe, ende enen hoet ghersten jairlix in Texel, van ons te houden ten rechten leene.

In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe des dinxendaghes voir Pinxter int jair ons Heren Mo CCCo acht ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Mathiam et alios.

a
Will. AB.
b
Gherede B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wouter en Gerard van Rolland, broers