Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X022v_132_1 KE_K_X023r_132_2 B KE_G_X020v_132_1 KE_G_X021r_132_2

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 22v-23r, nr. 126 (wrs. 1328 nov., naar onbekend voorbeeld).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 20v-21r, nr. 132 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Tcloister tot Egmonde.

De datum van uitvaardiging is niet geheel zeker. Normaal wordt met 'sint Jan geboorte' de voornaamste feestdag van Johannes de doper aangeduid (24 juni), maar de expliciete toevoeging apostoli et ewangeliste maakt wel waarschijnlijk dat toch het feest van Johannes de evangelist is bedoeld (27 december).

Jacobus Dei gratia episcopus Zudensisa, Gherardusb dominus de Vornec et castellanus Zelandie, universis presentia visurisd vel audituris salutem in Domino sempiternam. Noverint universi ac singuli nos litteras infrascriptas de verbo ad verbum, non abolitas, non cancellatas nec in aliqua sui parte viciatas vidisse et legisse, in hec verba.

(Volgt de tekst van de oorkonde van graaf Dirk V voor de abdij van Egmond d.d. 1083 juli 26, uitg. OHZ I, p. 169-185, nr. 88).

In cuius rei testimonium nostra sigilla presentibus sunt appensa. Datum in Hairleme anno Domini millesimo trecentesimo decimo septimo in die natalis sancti Iohannisf apostoli et ewangeliste.

a
Zuden. B.
b
Gher’dus A.
c
Voirne B.
d
i.p.v. presentia visuris een onduidelijke afkorting (presens gevolgd door twee letters, mogelijk ts), waarna viris A.
e
Haerlem B.
f
Ioh’is AB.
Oorkonder: Jacob bisschop van Zuden en Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland
Destinataris: abdij van Egmond