Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X024r_140_1 B KE_G_X021v_140_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 24r, nr. 134 (wrs. 1328 dec.-1329 mei, naar onbekend voorbeeld).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 21v, nr. 140 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Jan van Bergen.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 62.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

In de onderstaande tekst is blijkbaar een passage weggevallen; zie voetnoot f. – Vgl. de vooorafgaande oorkonde nr. KE 139 in het register.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb, van Hollandc, van Zeeland ende here van Vrieslandd maken cond allen luden dat voir ons quam Heynric van Diepenhem heren Symons sone van Hairleme, f van ons hout te leene, wair an tgheleghen es ende hoet gheheten es, wilke leen goet voirs. wi voert ghegheven hebben ende gheven Janne van Berghen, onsen trouwen man ende knape, van ons ende van onse nacomelinghen hem ende sinen nacomelinghen te houdene te leene nae Willaemsg doit van Hairlemh voirs., in alsulker manieren alst Willaem van Hairlemi van ons hout up den dach van heden, uutghenomen alle dat goed dair ver Katherinej, Heynricsk moeder van Diepenhem, ende alle hoir kindere op ghegoet waren, soe wair dat gheleghen es ende hoe dat gheheten es; ende dat, ute voirghenoemde goet dair die vrouwe voirs. ende hoir kindere op ghegoet waren, verlien wi Heynric van Diepenhem voirs. nae Willaemsl doit van Hairlemm, sijns broeders, van ons te houden te leene ghelijc dat het Willaemn van Hairlemo nu van ons hout.

Ende ic Heynric van Diepenhem voirscreven verliet hebbe ende verlie alle dese voirscreven voirwaerden die mijn lieve ende gherechte here die grave voirnoemt bezegheld heeft, ende hebbe desen brief in meer kennessen med minen lieven here den grave bezegheld med minen zeghele. Ghegheven in die Haghe des woensdaghes nae sinte Ponciaensp dach int jaer ons heren Mo CCCo ende vijftiene.

a
Will. B.
b
Heynn. A; Heyn B.
c
Holl. A.
d
etc. i.p.v. van Holland ... Vriesland B.
e
Haerlem B.
f
hier ontbreekt klaarblijkelijk een stuk tekst, waarin Hendrik leengoed dat hem na de dood van Willem van Haarlem zou toevallen aan de graaf opdraagt.
g
Will’s AB.
h
Haerlem B.
i
Haerlem B.
j
Kath’ine A; Kat’ne B.
k
Heynrix B.
l
Will’s AB.
m
Haerlem B.
n
Will. A.
o
Haerlem B.
p
Pontiaens B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Bergen, knaap