Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X024v_144_1 B KE_G_X022r_144_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 24v, nr. 138 (wrs. 1328 dec.-1329 mei, naar onbekend voorbeeld).

In de marge een kruisje.

B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 22r, nr. 144 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Iidem.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 66.

Ic Heynric van Diepenen make cond allen den ghenen die desen brief zellen sien of horen lesen dat ic Jana van Berghen, minen neve, te hulpe comen wil van dien voirwairde die wi hebben, hi ende ic onderlinghe, van Willaemsb goede van Hairlemc, na sijns selves rade ende des des rentemeistersd ofte anders wien hi dair toe nemen wil, na alle dien dat ic vermach, alsoe alse ic eer weder him selven ghesproken hebbe.

In orkonde desen brieve bezeghelt med minen seghele. Ghegheven in den jare ons Heren Mo CCCo ende sestienee des vriendaghes nae sinte Pieters daghe in den oichst.

a
Janne B.
b
Will’s AB.
c
Haerlem B.
d
des die rentemeester B.
e
verbeterd uit achtiene B.
Oorkonder: Hendrik van Diepenheim
Destinataris: Jan van Bergen, neef van Hendrik van Diepenheim