Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X024v_146_1 KE_K_X025r_146_2 B KE_G_X022r_146_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 24v-25r, nr. 140 (wrs. 1328 dec.-1329 mei, naar onbekend voorbeeld).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 22r, nr. 146 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Tseggen twusschen Heinric van Diepenhem ende Jan van Bergensa vader.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 22.

Allenb den ghenen die desen brief sullen zien of horen lesen, ic Jan van Hairlemc saluyt ende kennesse der waerheyde. Ic doe te wetene allen luden dat ic allen den tvist ende den kijf van allen goede, of waer of dat hi roerde of toed quam, die ghestaen hevet tuysken Willaeme van Hairlemf, minen vader, ende Heynric van Diepneng, minen oem, bi wisen luden van den lande ende bi horen rade, dair ic vele omme ghereden hebbe ende ghepinet, ende bi hore beyder wille alse mijns vaders ende mijns oems Heynrix hebbe gheleghet in dere manieren, want si beyde des ane mi bleven sonder enich weder segghen, ende scouden beyde quite al hoir recht ende ghaven op hoir hantvesten. In den ersten zo zal Heynric van Diepnenh hebben van allen den goede dair mijn hair Symon van Hairlemi sine kindere die hi hadde bi veren Katelinen sinen wive mede ghegoede oest der Spaernej, als te Sloten, Oesdorp, Houtrick ende uppe den Ghierel, est lien est eyghen, een recht vieren deel ende dat te houden van m Willaemn van Hairlemo te liene doert Heynrics lien es. Item zo zal Heynric van Diepnenp van den pacht te Kastercoemq also als ner Symon van Hairlems plach in te t nemen mit den renten die dair toe behoren, smaltiende ende voechsediedeu, als te Uutghiestev, te Limbem, te Akerslote, nemen sijn rechte derdendeel ende hier mede wesen goeder vriende, beyde si ende hoir helpere ane beyde siden.

Ende dit aennaemdenw si beyde ende seghede mijn segghen vaste te houden, ende in orkontscap hier of so hebben wi Willaemx van Hairlemy ende Heynric van Diepnen desen brief bezeghelt; ende ic mid hem. Dit ghesciede te Briedards sandez, dair was over Dieric here van Brederode, Dieric van Teilinghea', Jan van Berghen, Jan ute der Wijc, Jan van Sasnemb', die dit mede beseghelt hebben, ende vele ander goede lude ende vriende, int jaer ons Heren M CCC ende sevene des woensdaghes na dat men singhet Misericordia.

 

c' Ista littera est sub Enghelbertod'.

a
B’gens B.
b
Voor dit woord een krul, mogelijk een niet afgemaakte kapitaal A A.
c
Haerlem B.
d
ontbr. B.
e
Will. B.
f
Haerlem B.
g
Diepen, met een n bovengeschreven A; Diepen B.
h
Diepen, met een n bovengeschreven A; Diepnen B.
i
Haerlem B.
j
Sparne B.
k
Heutric B.
l
Ghere B.
m
hier Hairlem doorgestreept A.
n
Will. A; van Willaem boven de regel toegevoegd B.
o
Haerlem B.
p
Diepen, met een n bovengeschreven A.
q
Kast’coem A; Casterkem B.
r
alzo alzen B.
s
Haerlem B.
t
hier metten, uitgeveegd A.
u
aldus A; voechsedide (met correctie, blijkbaar nagetekend van legger) B; mogelijk te lezen als voghedie in de betekenis ‘gezag, heerlijkheid’.
v
Wtghieste A; Wtgheeste B.
w
anemaemden, de eerste m uit n B.
x
Will. AB.
y
Haerlem B.
z
Briedaerds zande B.
a'
Teylinghe B.
b'
Zasnem B.
c'
de volgende notitie door andere hand A.
d'
Enghelb’to A.
Oorkonder: Jan van Haarlem
Destinataris: Willem van Haarlem en Hendrik van Diepenheim