Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X025v_152_1 B KE_G_X022v_152_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 25v, nr. 146 (primaire registratie).

In de marge een diagonale streep.

B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 22v, nr. 152 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Willem van Tetroede.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 177.

Vgl. het volgende nr. KE 153 in het register.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat wi vercoft hebben toit enen vrien eyghen Willaemb van Tetrode Willaemsc sone veren Bartend soens sone een half land dat ons anequam ende verstarf van Dieric Haghens doet, wilc land gheleghen es te Scoetene op die gheest, dat Jan Dulart ende meester Symon beleghen hebben ane die noirtzide ende Ghetrudf Gheraerdg wijf veren Bartenh soens was, si ende hoir kindei beleghen hebben, ane die zuytside streckende toit den halven veinj ende weder tote denk halver Spaerne, omme CC pond Hollandsl die wi van hem ontfaenghen hebben, dair wi ons of houden wel betailt; ende gheloven hem dat voirghenoemde land te waerne jeghens elken man alse een vri eyghen goed. Ende wair dat sake dat hi of sine nacomelinghe hier namaels enighen hinder of scade dair bi namen, dien gheloven wi hem in goeden trouwen weder op te rechten, sonder arghelist.

In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe des zonnendaghes na sente Servaes dach int jaer ons Heren M CCC XXIXo.

 

m Istas CC liberas computabit Englebrechtn.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, dominum Iohannemo de Polanenp, q Mathiam et alios.

a
Will. AB.
b
Will. B.
c
Will. A.
d
Baerten B.
e
Scoten B.
f
Ghertruyd B.
g
Gher’d, maar het afkortingsteken onzeker A; Ghe’ts B.
h
Baerten B.
i
kindre B.
j
uein A; veen B.
k
der B.
l
Holl. AB.
m
De volgende aantekening door dezelfde hand, maar op een later tijdstip, toen de volgende tekst nr. KE 153 al was ingeschreven A.
n
Englebr. A; Enghelbertus B.
o
Io AB.
p
Pollanen B.
q
hier et per B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Tetterode, zoon van Willem vrouw Baartenz.