Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X026r_158_1 B KE_G_X023v_158_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 26r, nr. 152 (primaire registratie).

In de marge een kruis.

B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 23v, nr. 158 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Symon van Haerlema. b Roerende tambocht van Slooten.

In de marge een kruis.

Wi Willaemc grave etc. maken cond allen luden dat wi Symon van Hairlemd Heynrix sone van Diephem in die hand gheset hebben ende setten met desen brieve onse ambacht van Sloetene met allen den rechte dat dair toe behoirt, hem ende sinen arfnamen van ons ende van onsen arfnamen te houden te rechten lene alse ambocht here, ter tijd toe dat wi hem betailt hebben drie hondert ende tachtich pond Hollandsf; ende so wilke tijd dat wi hem dit ghelt betailt hebben zo zal dit amboch voirs. ende dat dair toe behort leydich ende vri ons wesen.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des vridaghes na sente Matheus dach int jaer ons Heren M CCC XXIXo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Iohannemg de Polanen, dominum Willelmumh de Duvenvoirde, Mathiam Enghebrechtsi, Heynricj heren Dirrixk f.l et alios.

a
H’lem B.
b
het volgende door een andere hand, 16e eeuw B.
c
Will. A.
d
Haerlem B.
e
Sloten B.
f
Holl. AB.
g
Ioh. A; Io. B.
h
Will. A; Will’m B.
i
Enghebr. A; Enghelb’tum B.
j
Heynr. A; Henricum B.
k
Dierix B.
l
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Simon van Haarlem, zoon van Hendrik van Diepenheim