Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X026v_161_1 B KE_G_X023v_161_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 26v, nr. 155 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 23v, nr. 162 (na 1331 juli 24-wrs. vóór 1336 mrt. 4, naar A).
Opschrift:

Jan Beynen z. den Legher.

In de marge een letter a, ten teken dat deze oorkonde behoort te staan vóór de voorafgaande, met b gemerkte tekst (nr. KE 162). – Een streep door het begin van de tekst.

Wi Willaema etc. maken etc. dat wi ghegheven hebben Jehanb Beynen f. den Legher X scair vies in den Hout te hebben buten der wildert, dairt minste deren mach, ende bevelen onsen houtvorsters dat sise dair in laiten ghaen; dit sel gheduren tonsen weder segghen toec.

Ghegheven te Hairlemd op sinte Symone ende Judenf dach int jaer van XXX.

a
W. A; Will. B.
b
Johan B.
c
ontbr. B.
d
H’lem A; Haerlem B.
e
Sy. A.
f
Jud. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Johan Beynenz. de Legher