Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X028r_175_1 B KE_G_X024v_175_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 28r, nr. 169 (primaire registratie).

In de marge een kruis.

B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 24v, nr. 175 (na 1336 sept. 14-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Pieter Stuyf sijn wijf kinderen ende stiefkindere.

Een streep door het begin van de tekst. – De laatste drie regels om een snee in het perkament heen geschreven.

Wi Willaema graveb etc. maken cond etc.c dat wi Pieter Stuyf, Ermegairde sijn wijf, Claisd hoir sone ende Jan Ermegairden sone ende Pieters stifsonee voirnoemd, die onse dienstlude waren, met desen brieve vry ghegheven hebbenf ende gheven, ten sie dat si hem namails verdieden, omme vier pond groete, dair si ons een pond groete al ghereet of betailt hebben, ende van den drien pond groeten soe hebben si Heynricg heren Dierixh sone onsen rentemeester ghenoech of ghedaen.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des saterdaghes voir sente Laurensi dach int jair ons Heren M CCC twee ende dortich.

a
Will. AB.
b
.. grave B.
c
allen luden i.p.v. etc. B.
d
Clays B.
e
stiefsone B.
f
ontbr. B.
g
Heynr. A; Henr. B.
h
Dier. AB.
i
Lauwerens B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter Stuif, zijn echtgenote Ermegarde, hun zoon Nicolaas, Ermegardes zoon Jan en Pieters stiefzoon