Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X028r_178_1 B KE_G_X024v_178_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 28r, nr. 172 (primaire registratie).

In de marge onder de tekst: Concordatus.

B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 24v, nr. 178 (na 1336 sept. 14-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Heyligeloe.

Een streep door het begin van de tekst.

In de ondermarge de custode Wi Willaema ..grave etc. maken cond etc. dat wi omme Gode ende omme goeder lude bede ghegheven hebben ende gheven mid desen brieve Mensen jonghe Dierixb Bloeten sone.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 207.

Wi Willaemc graved van Heynnegouwene, van Hollandf, van Zeelandg ende here van Vrieslandh maken cond etc.i dat wi onsen luden wonende in den ambochte van Heyleloe sulke gratie ghedaen hebben ende sulc recht gheven dat al dat land dat in den banne van Heyleloe gheleghen es ende nu scotbair es jof namails scotbair worden sal, dat dat land altoes scotbair bliven sal.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe op sente Laurens avond int jair ons Heren M CCC XXXIIo.

a
Will. B.
b
Dier. B.
c
Will. AB.
d
..grave B.
e
Heynn. A.
f
Holl. A.
g
Zeel. A.
h
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
i
allen luden i.p.v. etc. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: inwoners van het ambacht Heiloo