Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X028v_181_1 B KE_G_X025r_181_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 28v, nr. 175 (primaire registratie).

 Naast die afsluitende notitie, in de marge: Nota.

B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 25r, nr. 181 (na 1336 sept. 14-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Een vry brieff op sommige personen.

Een streep door het begin van de tekst.

Wi Willaema graveb etc. maken cond etc.c dat wi vry ghegheven hebben ende gheven mit desen brieve Dieric Heyninc ende Diedued sijn wijf, Bol Wair sijn sone ende Trude, Bollen wijf, Pieter Wair Dierice Heyninx sone ende Lysebethf sijn wijf, Garbrant Gheyen sone ende Katerineg Dierich Heyninx dochter, Arnoud Zomers sone ende Ave Dierici Heyninx dochter, hem ende die van hem ghecomen sijn jof van hem comen sullen, ten ware dat si hem verdieden; ende en ware die ghene die an Diericj Heyninx kindere ghehuwet sijn, dat si kinder hadden te voren die dienst waren, die en souden mit desen brieve niet vry sijn.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des donresdaghes na Paischdaghe int jair ons Heren M CCC XXXIII.

k De ista littera prescripta computabit Heynricusl heren Dierixm f.n domino LX lb. Hollandensiumo, vel reddet litteram.

a
Will. AB.
b
..grave van Heynn. B.
c
allen luden i.p.v. etc. B.
d
Diedewe B.
e
Dier. B.
f
Lizebet B.
g
Kat’ine B.
h
Dier. B.
i
Dier. B.
j
Dierix B.
k
de volgende notitie lijkt naderhand tussengeschreven, door dezelfde scribent A.
l
Heynr. A.
m
Dier. AB.
n
sone B.
o
Holl. AB.
Oorkonder: Graaf Willem III
Destinataris: Dirk Heininc en diens met name genoemde echtgenote en kinderen met hun echtgenoten en kinderen