Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X029r_187_1 B KE_G_X025r_187_1 KE_G_X025v_187_2

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 29r, nr. 181 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 25r-25v, nr. 187 (na 1336 sept. 14-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Wouter van Assendelff.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 218, ad 1333 oktober 7.

De onvolledige datering verwijst wel naar de in het register voorafgaande oorkonde nr. KE 186, welke op dezelfde wijze verwijst naar de daaraan voorafgaande oorkonde nr. KE 185.

a Willemb gravec etc. maken cond etc.d dat wi Wouter van Assendelf oirlof ghegheven hebben ten vryen eyghen te vercoipen een half land dat heet IX Morghen, die hi van ons te leene helt, legghende in Scoten binnen desen merken: die here van Brederodee al langhes up die norsydef, Jan van de Scure up die zuytside, ende van den maed lande Jan Bertoudg up die suytsyde ende Jan van der Scure up die nortsyde; ende gheven den ghenen die dit land coipt hierof med desen brieve eenen vryen eyghendom, ende gheloven dien te waren als wi een vry eyghen sculdich sien te waren.

In orkonde etc. Ghegheven int jair ende up den dach vorsc.

a
hier Wi B.
b
Will. B.
c
..grave B.
d
allen luden i.p.v. etc. B.
e
Brederoede B.
f
aldus A; nortside B.
g
Bartoud B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wouter van Assendelft