Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X029r_189_1 B KE_G_X025v_189_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 29r, nr. 183 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 25v, nr. 189 (na 1336 sept. 14-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Een seggen tvusschen die stede van Alcmair ende Jan Persijna.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 547.

Vgl. nrs. KE 72 en 115.

Willemb gravec etc. maken cond etc.d dat wi den twy die onse porte van Alkemair hadde jeghens Janne Persine ende efter Jan Persinf, alse omt gruyt ghelt van den hoppenbiere datmen brouwet binnen Alcmarg, soe zegghen wi dat onse porte van Alcmarh gheven zullen te gruit ghelde van elken voeder biers datmen tot Alcmari brouwet ende men med hoppe gruytet X d. Hollandsj, ende men zal hem ghiene hoppe gheven. Ende dar bi zullen si hor bier vry voeren moghen med heelre last vor bi Herlemk sonder gruytghelt te gheven; mar sloghen sijs een vat jofte tuee upt land, zo souden si gruytghelt gheven gheliken anderen luden.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe up sente Victors dach int jair van XXXIIIo.

a
P’siin B.
b
Willaem B.
c
..grave B.
d
allen luden i.p.v. etc. B.
e
P’sijn B.
f
P’sijn B.
g
Alkemair B.
h
Alkemair B.
i
Alkemair B.
j
Holl. AB.
k
Hairlem B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de poort van Alkmaar, Jan Persijn en Jan Persijn