Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X029v_190_1 B KE_G_X025v_190_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 29v, nr. 184 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 25v, nr. 190 (na 1336 sept. 14-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Een vry brief.

Willema graveb etc. maken cond etc.c dat wi Pieter Horne, Aechte sijn wijf, Jacob, Willem, Wiven ende Aechte, hor vier kinder, die onse dienst lude sien, vry ghegheven d van desen daghe vorwaerd, ten ware dat si hem verdieden.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des manendaghes na sente Victors dach int jaer ons Heren Mo CCCo XXXIIIo.

a
Willaem B.
b
..grave B.
c
allen luden i.p.v. etc. B.
d
hier hebben B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Pieter Hoorn, zijn echtgenote Aachte en hun vier kinderen