Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X029v_192_1 B KE_G_X025v_192_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 29v, nr. 186 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 25v, nr. 192 (na 1336 sept. 14-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Willem van Haerlema heere Gerijtsb z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 219.

Willemc graved etc. maken cond etc.e dat wi verstaen dat Willem van Herlemf heren Gerijtsg f.h van Eemskerkei niet tot ons comen mach om sijn goed tontfane dat hi van ons sculdich ware te houden, war om wi hem sulke gratie doen dat hi sijn leen goed dat hi van ons houden soude niet versumen en mach binnen desen naisten jare toe comende, om diere redene dat hijt niet versocht en hevet noch en verzoket.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des vridaghes na sente Victors dach int jaer ons Heren Mo CCCo XXXIIIo.

a
H’lem B.
b
Ger. B.
c
Willaem B.
d
..grave B.
e
allen luden i.p.v. etc. B.
f
Hairlem B.
g
Gherards B.
h
sone B.
i
Eemskerc B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem van Haarlem, zoon van heer Gerard van Heemskerk