Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X030r_198_1 B KE_G_X026r_198_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 30r, nr. 192 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 26r, nr. 198 (na 1336 sept. 14-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Geertruyt Jan Dirics wijf.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 233.

Willema ..grave van Heynnegouwenb, van Hollandc ende here van Vrieslandd maken cond allen luden dat Jan Dirice bi onsen goeddencken ghemaect heeft Gheertrudenf zinen wive, Willemg Jans soens dochter ons houtvoisters, tot hore lijftochte die minder helfte van twintich morghen lands ligghende in Mazeland ende van twaelf morghen lands ligghende in Lijsseh, also na als hise hoer maken mach; ende dit land hout hi van ons te liene. In wilker lijftochte wi gheloven Gheertrudeni voers. te houden als wi sculdich zien te doene na zede ende costume van onsen lande.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelej. Ghegheven tote Valenchijn des manendaghes na sinte Matheus dach in jaer ons Heren Mo CCCo vive ende dortich.

a
Willaem B.
b
Heynn A.
c
Holl. A.
d
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
e
Dieric B.
f
Ghertruden B.
g
Willaem B.
h
Lisse B.
i
Ghertruden B.
j
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Dirk en zijn echtgenote Geertruid, dochter van de houtvester Willem Jansz.