Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X030r_199_1 B KE_G_X026r_199_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 30r, nr. 193 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 26r, nr. 199 (na 1336 sept. 14-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Claes die Zeelandera.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 233.

Willemb ..grave van Heynnegouwenc, van Hollandd ende here van Vrieslande maken cond allen luden dat wi omme bede van vrienden Clays den Zelanderf, meester Symons sone van Haerlemg, gheoerlovet hebben dat hi die ene ende dortich scellingen Hollandsh ende tien hoenre tsjaers die hi sculdich is Pieter van Rolland van vierdalf merghen lands, legghende in Scoeten op die nortzide van der Groter Beke, in enen erfpachte, ende Pieter van Rolland van ons te lene houd, bi onsen rentemeester van Kenemaerlandi die in dien tyden wesen sal verlegghen sal moeghen an alse goeden goede alse dat is also verre alst an ons verscint, behouden elken man sijns rechts.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelej. Ghegheven tote Valenchijnk des donresdaghes voer sinte Baven dach int jaer ons Heren Mo CCCo vive ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum Iohanneml de Bentemm, Theodericusn de Brederoede et Florentiuso de Bouchorstp; G. Alewiniq.

a
Zeland. B.
b
Willaem B.
c
Heynn A.
d
Holl. A.
e
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
f
Zeland. B.
g
Harlem B.
h
Holl. AB.
i
Kenem’land A.
j
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
k
Valench. B.
l
Ia. A; Io. B.
m
Bentē AB.
n
The. AB.
o
Flo. AB.
p
Boichorst B.
q
A. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas de Zeelander, zoon van meester Simon van Haarlem