Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X030v_203_1 B KE_G_X026v_203_1

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 30v, nr. 197 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 26v, nr. 203 (na 1336 sept. 14-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Machtelt Willem des Gouwers dochter.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 239.

Willaem ..grave van Heynnegouwena, van Hollandb ende here van Vrieslandc maken cond allen luden dat wi Machtelden Willaemd des Gouwers dochter ghegheven hebben tot horen live also langhe als si levet een hoet rogghes, te betalen alle jare tote Kersavonde; ende ombieden Henric heren Dierix sone, onsen rentemeester van Kenemairlande ende van Vriesland, jof wie dat namaels dair rentemeester wesen sal, dat hi alle jare betale tote Kersavondef Machtelden voirscreven desen rogghe g. Ende hier of sal hi jairlix den betoech van hoir nemen dat hi hoir den rogghe voirs. betaelt hevet; ende van also vele h als hi cost, soe sullen wi hem met dien brieve i in ziere eerster rekeninghe.

Ghegheven tote Hairlem op onser Vrouwen dach half oichste int jair ons Heren Mo CCCo ses ende dortich.

a
Heynn. A.
b
Holl. A.
c
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
d
Will. A; Willem B.
e
Kenem’land AB.
f
24 december.
g
hier betale doorgehaald A.
h
hier sullen doorgehaald A.
i
hier quiten B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Machteld dochter van Willem de Gouwer