Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A KE_K_X031r_207_1 B KE_G_X026v_207_1 KE_G_X027r_207_2

A: AGH 256 (klein register Kennemerland), f. 31r, nr. 201 (primaire registratie).
B: AGH 255 (groot register Kennemerland), f. 26v-27r, nr. 207 (na 1336 sept. 14-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Alijt Colijns wijf voirnoemda.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 240, samen met de in het register volgende oorkonde van dezelfde datum.

Vgl. de in het register voorafgaande oorkonde nr. KE 206, van dezelfde datum.

Willaem ..grave van Heynnegouwenb, van Hollandc ende here van Vrieslandd maken cond allen luden dat Colijn veren Bairten neve mid onser hant ghemaict hevet Aliden sinen wive die hi nu hevet tot hore lijftochte die minre helfte van achte pond, twie scellinghe ende ses penninghe ende drie cappoenen die hi van ons te liene hout, also als zi staen in ons rentemeisters register van Northollande, ende die helfte van twien hoet rogghen die hi jairlix hevet tot sinte Martijnsf misse in den winterg uyt onser tiende tote Tetroeden ende tote Alebrechts berghe; in wilker lijftochte voirscreven wi Aliden voirs. gheloeven te houden als wi sculdich sien te doene na zede ende costume van onsen lande.

In orconde desen brieve bezeghelt mid onsen zegheleh. Ghegheven in die Haghe des donresdaghes na onser Vrouwen dach nativitas int jair ons Heren Mo CCCo ses ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per commune consilium; G. Alewini.i

a
nl. Colijn vouw Baarten neef, genoemd in het opschrift boven de in het register voorafgaande oorkonde B.
b
Heynn. A.
c
Holl. A.
d
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
e
Northoll. AB.
f
M’tijns A.
g
11 november.
h
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
i
de dienstaantekening ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Colijn, neef van vrouw Baarte, en zijn echtgenote Aleid