Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X001v_004_1 NH_G_X002r_004_2 C NH_K_X001v_004_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 1v-2r, nr. 4 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die vrouwe van Alkemade.

In de marge, bij het begin van de tekst: Ene lettere van der vrouwe van Alcmade, Willaems wijf van Harlaema ende Dieric van den Hove. – In de marge naast de volgende oorkonde nr. NH 5, maar met een lijn ook verbonden met het onderhavige nr. 4, door een 15e-eeuwse hand de aantekening: Ista duo feoda sunt de tempore libri EL I (EL I is de oude benaming voor het kleine register Noordholland, het huidige AGH 243, maar de lezing van het slot van de notitie is niet geheel zeker).

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 1v, nr. 4 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Geblijf der vrouwen van Alcmade etc.

In de marge, bij het begin van de tekst: Ene lettere van der vrouwe van Alkemade, Willaemsb wijf van Harlemc ende Dieric van den Hove.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 68.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemd grave van Henegouwene etc. maken cond allen luden dat voer ons quamen vere Gheertruid vrouwe van Alcmadef, Willaems wijf van Haerlemg, ende Dieric van den Hove, ende bleven op ons van hoghen ende van leeghen alse van den kive die si onderlanghe hebben omme een stic erveh dat men heet Blomen vennei, daer wi onse segghen of gheseid hebben in der manieren dat hier na volghet. Dat is te wetene dat die Dieric van den Hove hebben sal van desen voerseiden Blomen vennej vijf ende twintich morghen lands, ende die sal hi in nemen ende ontfanghen bi heren Janne van den Zile, onsen baliu van Rijnland, van den enen egh daer hijt hem bewisen zal van onsen weghen; ende die sal hi houden van der vrouwen voers. sonder pacht ende sonder hure tote sinen live, ende na Dierix doet voers. istk dat zake dat Dierix erfnamen voerscreven die XXV morghen lands hebben ende behouden willen, so sullen si der voerseider vrouwen van Alcmadel jof horen erfnamen gheven alsulke pacht ende hure alse Dieric voers. ghehuerd hadde jeghen heren Heynrikem van Alcmaden ende der vrouwen van Alcmadeo zire moeder, morghen morghen ghelijc.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelep. Ghedaen ende gheseidq in die Haghe des sonnendaghes na Dertienr daghe int jaer ons Heren vans XVI.

a
H'laem B.
b
Will's C.
c
H'lem C.
d
Will. BC.
e
Heneg. B; Heyn. C.
f
verbeterd uit Alemade C.
g
Haerlaem C.
h
lezing onzeker, (later?) verbeterd uit eenstiic heruen(?) B; een stijc heruen C, waarbij een contemporaine hand de passage vanaf op ons in de marge heeft herhaald, nu eindigend met een sticke erve
i
Bloemen venn C.
j
verbeterd uit Blomen veyne B; Bloemen venne C.
k
is C.
l
Alemade C.
m
Heynric C.
n
of Alemade B; Alemade C.
o
Alemade C.
p
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele C.
q
ghegheven C.
r
Dortijn C.
s
Mo CCCo ende C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Geertruid vrouwe van Alkemade, echtgenote van Willem van Haarlem, en Dirk van den Hove