Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X002v_007_1 C NH_K_X002r_007_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 2v, nr. 7 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan Louf eygendom.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 2r, nr. 7 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan Louf eygendom.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Deze toestemming tot verkoop is eveneens geregistreerd op een in het register C ingestoken los blaadje: zie nr. NH 73.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi doer Gods willen orlof ghegheven hebben ende gheven Jan Loufc te vercopen te vrien eyghen zes ende twintich roeden lands die hi van ons helt te lene, legghende te Voerborch van der west zide inwaerds, welc land voers. her Diericd van Zuytwijc ende Maurijn van Stontwijce ghecoft hebben tyeghens Jan Louff voers.; ende verlien ende gheven g den eyghendomme van den lande voers. den voerseiden heren Dieric van Zuytwijc ende Mouwerijn van Stompwijc horen vrien wille daerh mede te doene.

In orkonde etc. Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes na Dertien daghe int jaer ons Heren M CCC ende zestiene.

a
Will. BC.
b
Heneg. B; Heyn. C.
c
eigenlijk staat er Lonf BC.
d
Dideric C.
e
de t onduidelijk, later bovengeschreven B; Stonpwijc, door een andere hand verbeterd uit Stontwijc C.
f
Lonf BC.
g
hier ende gheven herhaald B.
h
ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Loef