Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X002v_008_1 C NH_K_X002r_008_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 2v, nr. 8 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan van Voirburch eygendom.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 2r, nr. 8 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan van Voirburch eygendom.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 68.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Deze toestemming tot verkoop is eveneens geregistreerd op een in het register C ingestoken los blaadje: zie nr. NH 73.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi orlof ghegheven hebben ende gheven Jan van Voerborch te vercopen te vrien eyghen VII morghen lands die hi van ons helt te lene, legghende in Tedingher broec, die strecken uyt den Vliete in den Watersloet bi Willaems lande verBartenc sone an die west zide ende Jans van den Werve an die oestzide, welc land Doede Willaems sone ghecoft hevet jeghens Janne van Voerborch; ende verlien hem ende gheven den eyghendom van den lande voers. alse vri eyghen goet sine vrien wille mede te doene.

Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes na Dertiendaghe int jaer ons Herend van XVI.

a
Will. BC.
b
Heneg. B; Heyn. C.
c
verBaerten C.
d
ons Heren ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van Voorburg en Doede Willemsz.