Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X002v_010_1 C NH_K_X002r_010_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 2v, nr. 10 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan die Zeelandera eygendom.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 2r, nr. 10 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan die Zeelanderb eygendom.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 68.

De datering verwijst naar die van het in het register voorafgaande nr. 8.

Deze toestemming tot verkoop is eveneens geregistreerd op een in het register C ingestoken los blaadje: zie nr. NH 73.

Willaemc grave van Henegouwend etc. maken cond allen luden dat wi orlof ghegheven hebben ende gheven Jan den Zeelandere te vercopene te vrien eyghen drie morghen lands die hi van ons helt te lene, die gheleghen sien oppet Hoeft ende int Zeelanders land, wilc lant Heynric Pieters sonee jeghens hem ghecoft hevet; ende verlien ende gheven den voerseiden Heynric Pieters sone den eyghendom van desen lande voers. sinen vrien wille daer mede te doene alse vri eyghen goed, omme den derden peningf van den coep van desen lande, dats te wetene VIII lb. Hollandsg, die Enghebrecht meister van onsen huze te Haghe ontfanghen heeft, daer hi ons rekeninghe of doen sal.

Ghegheven in die Haghe int jaer voerseid ende op dien selven dach.

a
Zeeland' B.
b
Zeeland' C.
c
Will. B; Wi Will. C.
d
Heneg. B; Heyn. C.
e
ontbr. C.
f
pennig C.
g
Holl. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan de Zeelander