Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X003r_014_1 C NH_K_X002v_014_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 3r, nr. 14 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Delflant ende Schyelant.

In de marge voor de initiaal een dubbelkruisje.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 2v, nr. 14 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Daginge van Utrecht etc.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 164, ad 1316 januari 12.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Willaema grave van Henegouwenb etc. an onsen baeliu van Delf land ende van Scieland die nu es jof hier na wesen sal, saluut. Want omme des wille datmen dicke onse portere van Delf ende onsen luden van juwer baliuscap hier te vorenc ghepijnt heeft alse van te daghene tot Utrecht omme scultd ende andere zaken, welc wi niet langher ghedoeghen en willen, waer omme wi ju ombieden jof iement enighen brief bringhet van Utrecht omme iement te daghen van onsen lande die te juwer baliuscap toe behoerd, dat ghi den ghenen die den brief bringhet van onsen weghen houdet in zeker hoede, want wi willen dat onse lude berecht sijn na den rechte van onsen lande van scult ende van anderen zaken die den waerleke rechte toe behoeren; ende hier of zullen wi ju scadeloes houden. Ende dit sal gheduren tot onsen wedersegghen.

In orkonde etc. Ghegheven ter Haghe des dinxendaghes na Dertien daghe int jaer ons Heren vane M CCC endef XVI.

a
Will. BC.
b
Heneg. B; Heyn. C.
c
vroren met de eerste r geëxpungeerd B.
d
door een andere hand verbeterd uit zulc C.
e
ontbr. C.
f
M CCC ende boven de regel bijgeschreven B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: baljuws van Delfland en Schieland