Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X003r_015_1 C NH_K_X002v_015_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 3r, nr. 15 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Den hoff van Delf ende tambocht van Delflant.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 2v, nr. 15 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Die hoff van Delff.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 164, ad 1316 januari 12.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wia Willaemb grave van Henegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi over een ghedraghen sijn met al onsen rade omme orbaer ons ende ons lands dat wi willen dat alle die ghene die erve copen jof coepen zullen in onse hof ende ambocht van Delfland, jof besterft jof wittelike anecometd bi huwelike, om scout jof omme andere zaken, dat hi binnen jaers ende binnen daghe op sijn erve sal comen mitter wone sonder arglist; ende so wie die des niet en dede die sal ons gheven X lb. Hollandse, ende dat erve dat sal vri bliven in onse hand onsen vrien wille mede te doene. Vord sullen si ons dienen in onse herevaerd ende in allen andren dienste, ende ons scot gheven in alre manieren dat ons huus luden doen die in onsen voerseiden ambochten van Delflandf woenen.

In orkonde etc. Ghedaen in den Haghe des dinxendaghe na Dertiendaghe int jaer ons Heren M CCC ende zestiene.

a
na de i een niet afgemaakte l B.
b
Will. BC.
c
Heneg. B; Heyn. C.
d
verbeterd uit iets anders, mogelijk uit anecoepet C.
e
Holl. BC.
f
Delf land C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: (baljuw van Delfland?)