Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X003v_016_1 C NH_K_X002v_016_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 3v, nr. 16 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Wigger Claes z. eygendom.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 2v, nr. 16 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Wigger Claes zoon eygendom.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 69.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Deze toestemming tot verkoop is eveneens geregistreerd op een in het register C ingestoken los blaadje: zie nr. NH 73.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen luden dat wi Wiggher Claisd sone orlof ghegheven hebben ende gheven te vercopen te vrien eyghen vier morghen lands die hi van ons helt te rechten lene, die gheleghen sijn int sheren ambocht van Wassenaer tuschen Dierix huze van Zantwijc ende den menen zijl an die oestzide e den lande dat ter capelle toe hord, welc land voers. Dieric van Zantwijc voernoemd jeghens Wiggher ghecoft heeft; ende verlien ende gheven Dierike van Zantwijc voers. den eyghendom van den voerscreven lande zinen vrien wille daer mede te doene alse sijn vri eyghen goet.

In orkonde desen brievef etc. Ghegheven in den Haghe des woensdaghes na Dertien daghe int jaer ons Heren M CCC ende zestiene.

a
Will. B.
b
Heneg. B; Heyn. C.
c
Holl. B; van Holland ontbr. C.
d
Claes C.
e
of hier of na zijl ontbreekt wel het woord ende
f
desen brieve ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Wigger Nicolaasz.