Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B NH_G_X005r_023_1 NH_G_X005v_023_2 C NH_K_X004r_023_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 242 (groot register Noordholland), f. 5r-5v, nr. 23 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan vanden Werve.

Voor de initiaal een dubbel kruisje, zo te zien door de schrijfhand; in de marge een groter kruis door een latere hand.

C: AGH 243 (klein register Noordholland), f. 4r, nr. 23 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Jan vanden Werve.

Aan het einde van de tekst in de marge een horizontale streep.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 70.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De Kruismarkt is de Leidse jaarmarkt, gehouden van donderdag voor Hemelvaart tot donderdag na Pinksteren.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi Janne van den Werve vercoft hebben onse amboch ter Cappellen ende ter Niewerkerke om CCC lb. Hollandsc ende XXV lb. Hollandsd, te betalen C pond te Cruser market naestcomende, ende C lb. te Voerscotere market daer na, ende C lb. ende XXV lb. Hollandsf te Valkenborgherg marct daer na, in dier manire: waer dat zake dat die voerseide Jan storve, dat comen soude an sinen ousten soen, ende ghebrake sijns soens sonder wittachtich gheboerd van sinen live, so soudet comen op sine dochtere des voerseids Jans; ende voerd soud men tambocht voers. houden van ons te rechten lene ghelike dat andere ambochts heren hor ambochte van ons houden diere ommetrent ghescreven zijn. Ende dit voerseide ambocht sullen wi ende gheloven Janne voers. voer ons ende onse nacomelinghen hem ende sinen nacomelinghen ghewaren jeghens elken man, ende daer in houden in vrien besitte in dier manieren dat hier boven ghescreven es.

In orkonde desen brieveh etc. Ghegheven te Dordrecht des zaterdaghes na sinte Agnieten dach in jaer ons Heren M CCC ende zestiene.

a
Will. BC.
b
Heneg. B; Heyn. C.
c
Holl. BC.
d
Holl. BC.
e
Voerscoeter C.
f
Holl. BC.
g
Valkenb. B; Valkenborgh. C.
h
desen brieve ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan van den Werve